onderhoudscontract gashaard afsluiten

Op deze pagina kunt u een onderhoudscontract voor uw gashaard afsluiten. Met het verzenden van onderstaande overeenkomst gaat u akkoord met onze verkoopvoorwaarden die u hier kunt lezen.

 

Het onderhoudscontract gashaard houdt in:

 • Door vrijwel alle fabrikanten van gaskachels of -haarden wordt aanbevolen het toestel jaarlijks te onderhouden. Dit om storingen tijdens gebruik of ongewenste situaties te voorkomen. U kunt dit vergelijken met jaarlijks onderhoud aan uw Cv-ketel.Sinds 1 april 2023 is een wettelijke verplichting ontstaan dat bedrijven die werken aan gasinstallaties verplicht CO-Vrij gecertificeerd moeten zijn.
 • CO-Vrij inspectie en metingen (wettelijk verplicht)
 • Visuele inspectie toestel/check typeplaatje
 • Vakkundig onderhoud volgens voorschrift van de fabrikant.
 • Schoonmaken van uw gasapparaat, branderruimte, ontsteking, waakvlambrander en kachelruit.
 • Inrichten van het blokkenvuur volgens voorschrift van de fabrikant, aanbrengen van vermiculiet en embers.
 • Controle van de afstandbediening (zender en ontvanger).
 • Visueel controleren van de rookgasafvoer, rookgasventilator en de werking ervan.
 • Controleren op gasdichtheid van de installatie.
 • Controle gasdruk

Nulmeting

Een nulmeting is een uitgebreide vaststelling van de situatie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het stooktoestel, maar ook naar de wijze van installeren en aansluiten. Het gaat daarbij om het in kaart brengen van uw veiligheid en onze verantwoordelijkheid. Indien tijdens een nulmeting onveilige of onjuiste zaken worden vastgesteld, dan zullen deze in overleg met de opdrachtgever worden verholpen. Indien een onveilige situatie wordt vastgesteld en er wordt geen opdracht voor herstel gegeven, dan behouden wij ons het recht voor om de situatie buiten gebruik te stellen. Een erkend installateur dient de situatie dan te herstellen en opnieuw in gebruik te stellen. Aansluitend aan de nulmeting zal (mits de nulmeting positief is verlopen) het reguliere onderhoud aan het toestel worden uitgevoerd. Daarvoor zullen -tenzij zich herstel- of vervangingskosten voordoen- geen extra kosten worden doorberekend.

Wat investeert u in jarenlang plezier van uw gashaard?

 • Voor het jaarlijks onderhoud per gashaard rekenen wij voor onze klanten en de klanten van Warmte Store € 175,00 incl. BTW.
 • Voor nieuwe klanten waar wij geen gashaard hebben geplaatst rekenen wij voor het jaarlijks onderhoud per gashaard € 215,00 incl. BTW.
 • Genoemde prijzen zijn inclusief  BTW en inclusief voorrijkosten (exclusief eventuele parkeerkosten).
 • U kunt bij de monteur direct betalen, via de pinbox.

Wat voor u belangrijk is om te weten

Er zijn een aantal zaken die niet binnen de werkzaamheden van het onderhoudscontract vallen:

 • Storingen door onoordeelkundig gebruik zoals: lege batterijen in afstandsbediening en of ontvangstkastje, gaskraan dicht, wijzigingen die zijn gedaan aan het regelblok.

  Naam: * (tenaamstelling rekening)


  Adres: *


  Postcode: *

  Plaats: *


  Telefoonnummer: *


  Email: *


  Merk gashaard:


  Type gashaard:open gashaardgesloten gashaard
  Ventilator:janee
  ja, hierbij machtig ik Gerard van Scheppingen doorlopend tot afschrijving van de jaarlijkse kosten inzake bovenstaand contract t.l.v. rekening nummer: *
  Datum akkoord: