onderhoudscontract gashaard afsluiten

Op deze pagina kunt u een onderhoudscontract voor uw gashaard afsluiten. Met het verzenden van onderstaande overeenkomst gaat u akkoord met onze verkoopvoorwaarden die u hier kunt lezen.

 

Het onderhoudscontract gashaard houdt in:

 • Vakkundig onderhoud volgens voorschrift van de fabrikant.
 • Schoonmaken van uw gasapparaat, branderruimte, ontsteking, waakvlambrander en kachelruit.
 • Inrichten van het blokkenvuur volgens voorschrift van de fabrikant, aanbrengen van vermiculiet en embers.
 • Controle van de afstandbediening (zender en ontvanger).
 • Visueel controleren van de rookgasafvoer, rookgasventilator en de werking ervan.
 • Controleren op gasdichtheid van de installatie.

 

Wat investeert u in jarenlang plezier van uw gashaard?

 • Voor het jaarlijks onderhoud per gashaard rekenen wij voor onze klanten en de klanten van Warmte Store € 135,00 incl. BTW.
 • Voor nieuwe klanten waar wij geen gashaard hebben geplaatst rekenen wij voor het jaarlijks onderhoud per gashaard € 165,00 incl. BTW.

 

Wat voor u belangrijk is om te weten

Er zijn een aantal zaken die niet binnen de werkzaamheden van het onderhoudscontract vallen:

 • Storingen door onoordeelkundig gebruik zoals: lege batterijen in afstandsbediening en of ontvangstkastje, gaskraan dicht, wijzigingen die zijn gedaan aan het regelblok

 

Contractduur, verlengen, opzeggen en betalen

 • Het contract geldt voor een periode van 12 maanden, het contract zal telkens stilzwijgend verlengd worden met een periode van 12 maanden. Indien één der partijen het contract wenst te beëindigen, dient dit uiterlijk 2 maanden voor het einde van de lopende contractperiode schriftelijk te geschieden. Stuur dan een e-mail naar service@openhaarden-schouwen.nl
 • Betaling zal geschieden via automatische incasso. Genoemde prijzen zijn inclusief   BTW en inclusief voorrijkosten.

 

  Naam: * (tenaamstelling rekening)


  Adres: *


  Postcode: *

  Plaats: *


  Telefoonnummer: *


  Email: *


  Merk gashaard:


  Type gashaard:open gashaardgesloten gashaard
  Ventilator:janee
  ja, hierbij machtig ik Gerard van Scheppingen doorlopend tot afschrijving van de jaarlijkse kosten inzake bovenstaand contract t.l.v. rekening nummer: *
  Datum akkoord: